ثبت نامثبت نام
ورود ورود
سبد خرید
عضویت ویژه
سبد خرید0

ثبت نام در دوره مقدماتی پایتون

برگزار کنندهلنتک - مهندس پیام حداد
مهلت ثبت نامتا 20 مرداد 1401
تاریخ آغاز کلاس/رویداد23 مرداد 1401
زمان برگزاری24 ساعت
شهریه1,200,000تومان
ثبت نام

سرفصل دوره پایتون – مقدماتی

جلسه اولآشنایی با زبان برنامه نویسی پایتون
 • آشنایی با مفهوم برنامه‌نویسی
 • انواع تقسیم بندی در زبان‌های برنامه نویسی
  • زبان‌های اسکریپتی
  • زبان‌های سطح بالا
  • زبان‌های سطح پایین
 • آشنایی با پایتون و استفاده از آن در زمینه‌های متفاوت
 • بررسی مفاهیم مشترک در تمامی زبان‌های برنامه نویسی
 • نصب‌ و راه‌اندازی ابزار مورد نیاز جهت برنامه نویسی
جلسه دوممتغیرها و انواع عملگرها
 • آشنایی با متغیر و مفهوم آن در برنامه نویسی
 • آشنایی با انواع عملگرها در پایتون
  • عملگرهای ریاضی
  • عملگرهای مقایسه‌ای
  • عملگرهای منطقی
 • مفهوم توابع داخلی در پایتون
 • نوشتن اولین برنامه در زبان برنامه‌نویسی پایتون
جلسه سومدستورات شرطی و حلقه
 • آشنایی و استفاده از دستورات شرطی
  • دستور if
 • آشنایی و استفاده از دستور حلقه
  • دستورات for
  • دستور while
 • مفهوم Iterator در پایتون
جلسه چهارمانواع داده
 • آشنایی با مفهوم Data Structure
 • آشنایی و استفاده از انواع داده‌ها در پایتون
  • آشنایی با List
   آشنایی با Tuple
   آشنایی با Set
  • آشنایی با Dictionary
جلسه پنجمحل تمرین
حل تمرین متناسب با مفاهیم ارائه شده
جلسه ششمتوابع
 • آشنایی با مفهوم تابع در زبان برنامه‌نویسی
 • آشنایی و استفاده از تابع در برنامه‌نویسی پایتون
  • ایجاد توابع
  • تعریف پارامتر ورودی در توابع
  • مفهوم Parameter در برابر Argument
  • توابع با مقادیر پیش فرض
  • Keyword Argument
  • توابع با تعداد نا مشخص ورودی
جلسه هفتمرسیدگی به رخدادهای برنامه
 • مفهوم رخداد در برنامه‌نویسی پایتون
 • آشنایی با انواع رخداد در پایتون
 • رسیدگی به رخدادهای برنامه
  • استفاده از try .. except
 • استفاده از مفهوم Context Manager
جلسه هشتمبرنامه نویسی شئ گرایی - 1
 • آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی شئ گرایی
 • تعریف مفهوم  Object در برنامه‌نویسی پایتون
 • تعریف Method
  • متدهای کلاس
  • متدهای Static
 • تعریف Attribute
  • Attributeهای کلاس
  • Attribute های نمونه
جلسه نهمبرنامه نویسی شئ گرایی - 2
استفاده از برخی روش‌های پیشرفته و کاربردی در شئ گرایی
جلسه دهمحل تمرین
حل تمرین متناسب با مفاهیم ارائه شده
جلسه یازدهمآشنایی و استفاده از برخی کتابخانه‌های استاندارد پایتون - 1
 • آشنایی با مفهوم کتابخانه در پایتون
 • استفاده از کتابخانه در برنامه‌نویسی
 • معرفی برخی از کتابخانه‌های مهم و کاربری
جلسه دوازدهمآشنایی و استفاده از برخی کتابخانه‌های استاندارد پایتون - 2
استفاده از برخی کتابخانه‌های مهم و کاربردی در پایتون